FEC

FEC-therapie bestaat uit drie belangrijke componenten: 5FU, Epirubicine en Cyclofosfamide.

Deze middelen worden per infuus toegediend in het ziekenhuis. Elk product zit in een apart zakje, en er is bovendien een bijkomende zak met fysiologisch serum om te spoelen. Soms zijn er bijkomende geneesmiddelen nodig die ook aan het infuus kunnen worden aangesloten. Deze cocktail druppelt via een catheter in de bloedbaan. Het kan twee uur duren vooraleer alles is toegediend.

Bijwerkingen zijn bij elke patiënt verschillend. De ervaringen van de ene patiënt zeggen dus niks over wat een ander te verwachten heeft. Nevenwerkingen zijn evenmin gerelateerd aan het effect van de behandeling.

Isabel | Donderdag 28 Oktober 2010 - 5:40 pm